Alumni Ambassadors

Namibia
YYAS 2020 Online
South Africa
YYAS 2020 Online
Madagascar
YYAS 2020 Online
Ethiopia
YYAS 2020 Online
Nigeria
YYAS 2019 Kenya
Nigeria
YYAS 2020 Online
Mauritius
YYAS 2020 Online
Egypt
YYAS 2020 Online
Zimbabwe, Mauritius
YYAS 2020 Online
Nigeria
YYAS 2020 Online
Nigeria
YYAS 2020 Online
Rwanda
YYAS 2020 Online
Cameroon
YYAS 2020 Online
Sierra Leone
YYAS 2020 Online
Ghana
YYAS 2020 Online
Egypt
YYAS 2020 Online
Lesotho
YYAS 2020 Online
Angola
YYAS 2020 Online
Uganda
YYAS 2020 Online
Cameroon
YYAS 2020 Online
Zimbabwe
YYAS 2020 Online
South Sudan
YYAS 2020 Online
Senegal
YYAS 2020 Online
Zimbabwe
YYAS 2020 Online
Egypt
YYAS 2020 Online
Angola
YYAS 2019 Zimbabwe
Egypt
YYAS 2020 Online
Uganda
YYAS 2020 Online
Egypt
YYAS 2020 Online
Kingdom of Eswatini
YYAS 2020 Online
Kenya
YYAS 2020 Online
Ghana
YYAS 2019
Nigeria
YYAS 2020 Online
Ethiopia
YYAS 2020 Online
Home Country: Togo
YYAS 2019 Ghana
Home Country: Cameroon
YYAS 2019 Zimbabwe
Home Country: Cote d'Ivoire
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Kenya
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Zimbabwe
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Zimbabwe
YYAS 2019 Zimbabwe
Home Country: South Africa
YYAS 2019 Zimbabwe
Home Country: Kenya
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Kenya
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Nigeria
YYAS 2019 Zimbabwe
Home Country: Nigeria
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Republic of the Congo
YYAS 2019 Ghana
Home Country: Ethiopia
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Morocco
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Democratic Republic of Congo
YYAS 2018 Rwanda
Home Country: Zimbabwe
YYAS 2019 Zimbabwe
Home Country: Malawi
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Cameroon
YYAS 2019 Ghana
Home Country: Liberia
YYAS 2019 Ghana
Home Country: Kenya
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Egypt
YYAS 2019 Ghana
Home Country: Liberia
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Cameroon
YYAS 2019 Kenya
Home Country: Zimbabwe
YYAS 2019 Zimbabwe